فروش مویرگی با کاربری تبلت

_

فروش مویرگی با کاربری تبلت

نرم افزار پخش مویرگی را می توان یکی از ارکان اساسی فعالیت شرکت ها و موسسات بازرگانی پنداشت. از این رو اجرای صحیح سیاست ها و راهکارهای کارآمد فروش، بسیار حساس و اثربخش تلقی می شوند .به کمک این نرم افزار می توان کلیه عملیات خرید، فروش و یا هر دو را مدیریت نمود. این نرم افزار هم به صورت مستقل و بدون نرم افزارهای جانبی قابل استفاده و هم قابل لینک با سیستم های حسابداری، خزانه داری، انبار می باشد.

برخی از امکانات نرم افزار :

 • معرفی واحدها و شعب مختلف شرکت
 • گروه بندی مشتریان بر اساس فعالیت، ثبت مشخصات اقتصادی و تعیین موقعیت مکانی مشتریان ، تعیین اعتبار مشتری تعریف اعتبار نقد و چک برای مشتری به صورت کلی و دوره ای و کنترل آن هنگام ثبت پیش فاکتور و تایید آن
 • تعریف قرارداد برای خریدار و فروشنده به صورت مجزا و صدور الحاقیه برای قرارداد و اسکن قرارداد و تخصیص آن به صورت عکس ویا PDF به قرارداد
 • تعریف آیین نامه معاملات خرید برای سیستم خرید به صورت پلکانی
 • ارزیابی خریداران و فروشندگان بر اساس سوالات مطرح شده توسط کاربر و گرید بندی آنها
 • تعیین پورسانت برای بازاریابان به صورت پلکانی (مقدار و ریالی) و کلی و گروه کالا و کالا
 • تعریف مسیرها و مناطق و اختصاص آن به مشتری و بازاریاب و مأمور پخش و راننده
 • تعریف شرکت های باربری، وسایل نقلیه، رانندگان، نوع حمل
 • تعریف ارزها
 • تعریف کالاها با تمام مشخصات فنی، قیمت تکی و دوره ای، مدت پرداخت، تاریخ انقضا و گروه بندی آن ها ، واحد کالاها ، تبدیل واحدها به یکدیگر
 • تعریف تخفیف بر اساس حجم ریالی و مقداری خرید کالا

برخی از امکانات زیر سیستم فروش :

 • ثبت سفارشات مشتریان تلفنی ، ارسال فکس و یا از طریق تبلت
 • تایید سفارشات تا ۵ نفر به صورت دلخواه و گردش آن در سازمان
 • تبدیل سفارش به پیش فاکتور (دادن تخفیفات مختلف، ارزش افزوده، هزینه حمل، تعیین مدت پرداخت، بر روی یک کالا و یا بر روی تمامی کالاها ) کنترل اعتبار مشتری و کنترل موجودی و مقدار رزرو شده در سفارش و پیش فاکتور
 • تعیین چگونگی پرداخت (نقدی وچک و واریزی) درصورت تعیین چک ، تاریخ چک ها همراه با راس آن هم مشخص می گردد.
 • کنترل موجودی ، ارسال به انبار و صدور حواله ، چاپ حواله انبار برای انباردار ، چاپ فرم تسویه برای ماموران پخش
 • تبدیل حواله به فاکتور و ثبت نهایی فاکتور و ارسال سند به حسابداری
 • ثبت کالاهای برگشتی
 • نمایش مانده حساب مشتریان به صورت جمعی و ریز از حسابداری و خزانه داری
 • ثبت رسید چک های ارسالی (شماره فیش و شماره رسید پستی)
 • ثبت رسید کالاهای ارسالی (تعداد ارسالی ، راننده ، شماره ارسال ، تاریخ ارسال ، شماره بارنامه ، گمرک)
 • ارائه انواع گزارشات متنی ونموداری فروش شامل سفارشات مشتریان ، گزارش ریز قراردادها ، مانده قراردادها ، آلارم اتمام قرارداد و وضعیت هر قرارداد ، گزارش پیش فاکتورها (جغرافیایی ، کالا ، مشتری ، بازاریاب ، مامور پخش ، حجمی و وزنی به ریز و جمعی) و گزارش فروش (جغرافیایی ، کالا ، مشتری ، بازاریابان ، مامور پخش ، نمودارها ، مقایسه ای ، ماتریسی ، حجمی به ریز وجمعی) ، گزارش وضعیت چکهای مشتریان ، گزارش مانده حساب بازاریابان و مامور پخش
 • ثبت تماس با مشتری (از طریق تلفن ، فکس ، EMAIL ) و شرح صحبت ها (تاریخ ثبت ، تاریخ پیگیری بعدی ، موضوع پیگیری) آلارم پی گیری ها و نمودار پی گیریها بر اساس نوع پی گیری ، نوع مشتری
 • ارسال اسناد خرید و فروش به حسابداری وچک های دریافتی به خزانه
 • امکان ارسال اطلاعات به نرم افزارهای جانبی در تمام لیست ها ( …, EXCEL, WORD, PDF)
 • تعریف کاربران به صورت نا محدود ( و محدود کردن کاربران برای مشاهده ثبت های خودشان)
 • ایجاد فایل گزارشات فصلی برای دارایی
 • تهیه BACKUP از سیستم در ساعت خاص و یا توسط خود کاربر وبازیابی اطلاعات
 • ارسال و دریافت اطلاعات و ثبت سفارشات از مامور پخش و بازاریاب توسط تبلت و کنترل موجودی به صورت ONLINE
 • نمایش مسیرهای مشتریان در برنامه برای بازاریابان همراه با موقعیت جغرافیایی ، نمایش مانده حساب مشتریان ، چک های در جریان ، چکهای برگشتی ، تلفن و آدرس کامل مشتریان ، اطلاعات کامل کالاها همراه با قیمت