_

توزین ، بسته بندی و چاپ بارکد

برخی از امکانات نرم افزار :

 • امکان ارتباط با باسکول و ترازوهای مختلف
 • امکان ذخیره اتوماتیک وزن خودرو پس از وزن کشی اولیه
 • امکان ثبت حواله ها با مجوز و بدون مجوز
 • تبدیل خودکار کیلو به تن در صورت نیاز
 • ارسال اطلاعات به کارت RFID رانندگان در صورت نیاز
 • محاسبه خودکار هزینه باسکول در صورت نیاز
 • امکان چاپ مجدد قبوض بدون محدودیت تعداد چاپ
 • ذخیره یک حواله برای چند خریدار و تسهیم حواله ها
 • امکان کم کردن وزن بسته های محصول به صورت اتوماتیک
 • امکان تعریف راننده گان بدون محدودیت تعداد
 • امکان ثبت رسید، حواله، رسید برگشتی و قبوض متفرقه
 • امکان ارسال اسناد به انبار به صورت تکی، روزانه، ماهیانه و به تفکیک
 • امکان چاپ مجوز خروج، بارگیری وقبوض توزین به صورت سفارشی
 • امکان گزارش گیری جامع به صورت کاملاً سفارشی و به صورت جز به جز
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات با فرمت EXCEL
 • امکان گزارش از حواله های فروش به صورت سفارشی
 • امکان گزارش از قبوض حذف شده با ذکر علت حذف
 • امکان مشاهده و چاپ گزارش عملکرد کاربران در بازه های زمانی مختلف
 • گزارش از تعداد قبوض ثبت شده توسط هر کاربر در بازه های زمانی مختلف
 • امکان تعریف حدود دسترسی به دلخواه مدیران سیستم
 • نمایش قبض به صورت کلی، روزانه وقبوض نیمه تمام
 • امکان جستجوی سریع قبوض بر اساس : شماره قبض / نام راننده / شماره ماشین / بازه زمانی / نوع قبوض
 • امکان تعریف پروژه و اختصاص قبوض به پروژه ها
 • انتقال اسناد به دوره های مالی دیگر
 • ارتباط مستقیم با انبار
 • امکان تعریف تعداد روز نمایش اسناد
 • امکان انجام محاسبات ویژه گندم و آرد و ذغالسنگ گزارش های مورد نیاز