مجازی سازی نرم افزار

_

مجازی سازی نرم افزار

همواره برقراری ارتباط بین شرکتها و شعبه هایشان در مکان های دور از هم و برای استفاده از نرم افزارهای یکپارچه (با سرعت فعلی اینترنت) با معضلاتی همراه بوده است. به ویژه اگر عملیات یکسان سازی (REPLICATION) وعدم یکپارچه گی بین سیسیتم های عامل مختلف نیزوجود داشته باشد.

این شرکت ها برای ایجاد یکپارچگی بین اطلاعات، هزینه های زیادی اعم از خرید تجهیزات اضافی و تغییر درنرم افزارها متحمل می شوند.

خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از تکنولوژی مجازی سازی نرم افزار (APPLICATION VIRTUALIZATION)  این مشکل را تا حد زیادی حل کرده است که دراین زمینه شرکت های نرم افزاری معتبری مانند VMWARE, CITRIX, MICROSOFT  فعالیت گسترده ای دارند.

استفاده ازاین راه حل روش مناسبی برای دورکاری سازمانی می باشد و هزینه پیاده سازی را بصورت چشمگیری کاهش داده است.

با استفاده از APPLICATION VIRTUALIZATION شما می توانید تمام نرم افزارهای تحت ویندوز خود را اعم از نرم افزارهای مالی اداری، فروش، انبار و … را با نصب این نرم افزار برروی سرور به صورت متمرکز و مجازی درهر زمان و مکان (ANY TIME – ANY WHERE) برروی هردستگاه اعم از کامپیوتر، لب تاپ و تبلت با هر سیستم عاملی ارائه نمایید.

با استفاده از این راهکار، بدون نیاز به تغییر در سورس برنامه و صرفا با تغییر در ساختار فعلی شبکه وارتباطات، کاربران می توانند توسط یک مرورگر برنامه مورد نظر خود را در هر مکان دارای اینترنت اجرا نمایند.