متقاضیان کار در حوزه های مختلف حسابداری

در این بخش متقاضیان کار در حوزه های مختلف حسابداری می توانند ثبت نام کنند.

  • اطلاعات شخصی :

  • مثال: ۱۳۶۸/۱۰/۱۲
  • مثال : ۵ سال
  • سوابق کار قبلی :