حسابداری جامع مالی به زبان لاتین

_

حسابداری جامع مالی به زبان لاتین

نرم افزار حسابداری به زبان لاتین نوآوران، قابلیت های مشابهی با نرم افزار حسابداری جامع دارد با این تفاوت که در آن تعدادی از منوهای اصلی و گزارشات و ترازها به صورت لاتین جهت ارائه به طرف های خارجی گذاشته شده است. علاوه بر آن، به دلیل اینکه واحد پول غیر از ریال می باشد، امکان تنظیم و چاپ ارز به صورت اعداد با دو رقم اعشار می باشد.