تهیه پشتیبان از اطلاعات

_

تهیه پشتیبان از اطلاعات

استفاده از سرویس های پشتیبان گیری در محیط های مجازی

یکی از مهمترین دغدغه های یک مدیر IT داشتن پشتیبان مطمئن از اطلاعات است که در زمان وقوع حادثه و از بین رفتن اطلاعات بتواند تمامی اطلاعات از دست رفته را بازیابی نماید. مساله مهمتر مدت زمانیست که مدیر IT صرف بازگرداندن فایلها و سرورها میکند.

حداقل اقداماتی که یک مدیر IT هنگام از دست رفتن اطلاعات در محیط غیر مجازی باید انجام دهد به ترتیب زیر است.

  • نصب مجدد سیستم عامل و درایورها
  • تنظیمات مجدد سیستم عامل از قبیل شبکه و ….
  • نصب نرم افزارها و سرویسهای مورد نیاز
  • بازگردانی اطلاعات از فایل پشتیبان و جای گذاری فایل ها در سرور جدید

اما در محیط های مجازی قضیه کاملا متفاوت است، چرا که پشتیبانی از کل سیستم عامل گرفته میشود. لازم به ذکر است فرآیند پشتیبان گیری کاملا به صورت آنلاین بوده و نیازی به خاموش کردن و یا راه اندازی مجدد سیستم ندارد. مهمترین نکته پشتیبان گیری در محیط های مجازی زمان بسیار کمی است که صرف باز یابی کل اطلاعات میشود. (حتی کمتر از یک ساعت)

تنها اقدامی که یک مدیر IT هنگام از دست رفتن اطلاعات در محیط مجازی باید انجام دهد .

  • بازیابی اطلاعات از فایل پشتیبان به صورت مستقیم در سرور