متقاضیان کار در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات

در این بخش متقاضیان کار در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند ثبت نام کنند.

  • اطلاعات شخصی :

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
    مثال: ۱۳۶۸/۱۰/۱۲
  • مثال : ۵ سال
  • سوابق کار قبلی :

  • متقاضی شغل در چه حوزه هستید؟